Ние сме с вас за вашето здраве, за здрави поколения...

За контакти: 444 26 34
   : (542) 258-67-03

Декларация за поверителност

Дата на влизане в сила 2019 г

Като Fertillife Health Group и нейните филиали („Fertillife“, „ние“, „нас“, „наш“), ние знаем колко важна е поверителността за нашите клиенти и се стремим да бъдем прозрачни относно начина, по който събираме, използваме, разкриваме, прехвърляне и съхраняване на вашата информация. Тази Политика за поверителност предоставя обща рамка за нашите информационни практики. Политиката за поверителност се прилага за уебсайта на Fertillife Health Group, онлайн транзакциите на сайта и услугите, извършвани в нашите болници (наричани заедно нашите „Услуги“).

Можем да променяме тази Политика за поверителност от време на време по различни причини, като например за отразяване на промени в закони и разпоредби, промени в индустриалните практики и технологично развитие. Моля, имайте предвид, че Политиката за поверителност се прилага за транзакциите, които извършвате в нашите болници, които са обхванати от тази Политика за поверителност, заедно с вашия уебсайт, онлайн транзакции. Политиката за поверителност се прилага независимо дали използвате компютър, мобилен телефон, таблет, телевизор или друго устройство за достъп до нашите Услуги и дали имате физически достъп до нашите Услуги. Много е важно да прочетете внимателно Политиката за поверителност, тъй като одобрявате практиките, които очертаваме в Политиката за поверителност всеки път, когато използвате нашите Услуги. Използвайки нашите услуги, вие се съгласявате с практиките, описани в Политиката за поверителност.

Също така е много важно често да проверявате дали Политиката за поверителност е актуализирана. Когато актуализираме Политиката за поверителност, ще добавим бележка към съответните Услуги, за да ви уведомим за всички промени, които считаме за важни. Като осъществявате достъп или използвате нашите Услуги, след като добавим това известие, вие одобрявате новите практики, споменати в актуализацията. Последната приложима версия на Политиката за поверителност винаги ще бъде достъпна на нашия уебсайт. Можете да проверите „датата на влизане в сила“ в горната част, за да видите кога за последен път е актуализирана Политиката за поверителност.

Каква информация събираме за вас?

Информация, която предоставяте директно

Някои услуги ви позволяват да ни предоставите информация директно. Например:

 • Нашите здравни услуги, които предоставяме в нашите болници, име, фамилия, TR идентификационен номер на нашите клиенти и др. го задължава да ни предаде цялата информация за самоличността си. Например, ако кандидатствате за здравен преглед в нашите болници, ще трябва да ни предоставите вашата информация за самоличност, за да можем да ви предоставим услуги.
 • Може да поискаме вашата информация за самоличност, за да можете да си уговорите среща от секцията за онлайн транзакции на нашия уебсайт.
 • За да можете да кандидатствате за работа от раздела за човешки ресурси на нашия уебсайт, може да поискаме информация за вашата самоличност, информация за вашия трудов опит и образователен живот.

Информация за вашето използване на Услугите

В допълнение към информацията, която предоставяте, може да събираме информация за използването на нашите Услуги от ваша страна, която сте получили от други болници на Fertillife Health Group. Например, можем да събираме следната информация:

ID информация— Име, фамилия, TC ID номер и др. цялата идентификационна информация,

Информация за здравето—Информация за всички лечения, които сте виждали в нашите болници,

Информация за връзка— имейл, телефонен номер и др. Може да ни бъде препратена информация, която да ви помогне да се свържем с вас.

Информация от източници на трети страни

Можем да получим информация за вас от публично достъпни и търговски достъпни източници (до степента, разрешена от закона) и да комбинираме тази информация с друга информация, която получаваме от или за вас. Освен това може да поискаме от вашите роднини, които са трети страни, да предоставят вашата информация за целите на предоставянето на нашите Услуги.

Друга информация, която събираме

Може също така да събираме друга информация за вас, вашето здраве или използването на услугите от ваша страна, по време на събирането или по друг начин, с вашето съгласие.

Можете да изберете да не ни предоставяте определени видове информация (напр. актуална информация за вашето здравословно състояние); въпреки това непредоставянето на тази информация може да доведе до невъзможност да използвате или да се възползвате от някои Услуги, както желаете.

Информацията се събира автоматично

Ние събираме определени лични данни автоматично, когато използвате нашия уебсайт или продукти. Тази информация може да включва някои или всички от следните видове информация:

 • Вашият интернет протокол („IP“) адрес;
 • Вашите потребителски имена и имена на акаунти и свързаните с тях данни;
 • Телефонен номер;
 • номер на SIM карта (модул за идентификация на абоната);
 • идентификационни номера на устройството като Machine ID, IMEI и/или MEID;
 • Геолокация въз основа на местна информация за GPS/Wi-Fi/комуникационна мрежа.

Ние анонимизираме данните, които събираме, и ги съхраняваме в неидентифицируема форма, освен когато трябва да запазим личните качества на данните. Например, когато събираме вашия IP адрес, ние анонимизираме вашия IP адрес, като скриваме последния набор от цифри (напр. промяна на номера от 192.168.1.1 на 192.168.1.XXX).

Как събираме вашата информация?

Вашата информация може да бъде събрана устно, писмено или по електронен път чрез всички методи като нашия уебсайт, онлайн транзакции на нашия уебсайт и нашата услуга за кандидатстване за работа, която можете да извършите от отдела за човешки ресурси, услугата на нашия кол център и физически заявления, които сте направили до нашите болници.

Как използваме вашата информация?

Можем да използваме информацията, която събираме за следните цели:

 • За да ни позволите да ви регистрираме в услуга;
 • За предоставяне на услуга, която сте поискали;
 • За да ви предоставим персонализирани услуги въз основа на вашите минали дейности в нашите Услуги;
 • За рекламни дейности като предоставяне на спонсорирано съдържание с персонализирани реклами и изпращане на промоционални съобщения;
 • За оценка и анализ на нашия пазар, клиенти, продукти и услуги (включително запитване за вашето мнение за нашите продукти и услуги и провеждане на проучвания на клиенти);
 • За да подобрим нашите Услуги и да разработим нови продукти и услуги, като разберем как се използват нашите Услуги;
 • За провеждане на безплатни лотарии, състезания с награди или промоции, както е разрешено от закона; и
 • За други цели с ваше съгласие.

Можем да комбинираме информацията, която събираме от вас, и да я използваме за цели, съответстващи на тази Политика за поверителност.

На кого разкриваме вашата информация?

Ние няма да разкриваме вашата информация на трети страни за тяхна собствена независима маркетингова или бизнес употреба без вашето съгласие. Възможно е обаче да разкрием вашата информация на следните организации:

Партньори. В рамките на обхвата на Политиката за поверителност, вашата информация може да бъде споделена с филиали на Fertillife Health Group.

доставчици на услуги. Можем също така да разкрием вашата информация на компании, които предоставят услуги за или от наше име, като например компании, които ни помагат с таксуването или изпращат имейли от наше име. Тези организации могат да използват вашата информация само за да ни предоставят услуги.

Роднини на клиенти (пациенти). Можем да разкрием информация за вашето здравословно състояние в рамките на съответното здравно законодателство с цел информиране на вашите роднини от първа степен.

Други страни, както се изисква от закона или е необходимо за защита на нашите услуги. Възможно е да има случаи, когато разкриваме вашата информация на други страни поради следните причини:

 • За спазване на закона или за отговор на задължителни правни бележки (като заповед за обиск или друга съдебна заповед);
 • За да проверим или наложим политиките, управляващи нашите Услуги; и
 • За защита на правата, собствеността или безопасността на Fertillife Health Group или свързаните с нас филиали, бизнес партньори или клиенти.

Как гарантираме сигурността на вашата информация?

За да гарантираме целостта на всички видове данни, необходими за поддръжката и поддръжката на Услугите, които предоставяме на нашите клиенти, да ги архивираме в съответствие със законовите разпоредби, за да предотвратим споделянето им с трети страни, различни от медицинския екип, който ще извършва диагностика и лечение;

 • Необходимият софтуер и хардуер са определени,
 • Разпределят се необходимите ресурси, за да се осигури непрекъснато необходимия софтуер и хардуер,
 • Това, което трябва да се направи по отношение на защитата на информацията за клиентите, беше предадено на нашия персонал чрез обучения и техните отговорности в бизнес договорите бяха написани,
 • За архивиране на всички данни е определена необходимата инфраструктура и са определени отговорните лица,
 • Всички видове операции за достъп (четене, промяна, изтриване, добавяне) в нашата болнична информационна система са ограничени,
 • Клиентски (пациентски) досиета и информация се предоставят само на самите наши пациенти, техните роднини, на които те са дали писмено съгласие, на съответните обществени институции и организации в рамките на здравното законодателство и на компетентните съдебни органи при съдебни дела.

3-те основни принципа на нашата болница по отношение на информационната сигурност са конфиденциалност, почтеност и достъпност от властите.

Кой контролира вашите данни?

В рамките на обхвата на Закона за защита на личните данни № 6698, „Администраторът на данни“ за всяка компания в рамките на Medicana е определен от нас, както следва.

1-  Ескишехир IVF сти.

2- Telek Inc.

3- Fertillife Health Group

4– Лаборатория за животни Reprotech

Посочваме, че вашата информация се събира от лицата с титлата „Администратор на данни“, споменати по-горе в обхвата на тази Политика за поверителност и че тези хора имат правата и задълженията, предвидени в Закон № 6698 като „Администратор на данни“.

Хранилище за данни

Предприемаме разумни стъпки, за да гарантираме, че информацията за вас се съхранява само за целта, за която е събрана, или както се изисква от приложимото законодателство или договор.

Какви са вашите права по отношение на вашите данни

По отношение на вашите данни, обработвани в рамките на Fertillife Health Group;

 • За да научите дали вашите данни се обработват,
 • Ако вашите данни се обработват, за да получите информация за тях,
 • За да научите каква е целта на обработката на Вашите данни и дали Вашите лични данни се използват в съответствие с тяхната цел,
 • За да научите кои са третите страни, ако има такива, на които се прехвърлят данните в страната или чужбина и кои данни се прехвърлят,
 • За да поискате коригиране на данните, ако те са непълни или грешни,
 • За да поискате изтриване или унищожаване на Вашите обработвани данни, в случай че отпаднат причините за обработката на Вашите данни или данните загубят своята актуалност,
 • Ако имате искания относно коригиране или изтриване на вашите данни, винаги можете да ни изпратите вашите искания, за да уведомим третите страни, на които са прехвърлени данните.

Кои принципи спазваме, докато обработваме вашите лични данни?

Fertillife Health Group спазва следните принципи при обработката на вашите лични данни:

 • Обработване в съответствие със закона и честност;
 • Обработката на данните е правилна,
 • Обхватът на обработката е сигурен,
 • Обработката се извършва за легитимни цели,
 • Обработката е свързана, ограничена и пропорционална на целта, за която данните се събират или обработват повторно,
 • Данните са актуални,
 • Съхраняване на данните толкова дълго, колкото е необходимо за целта, за която се обработват

Връзки и продукти на трети страни в нашите услуги

Нашите услуги може да съдържат връзки към уебсайтове и услуги на трети страни извън нашия контрол. Ние не носим отговорност за сигурността или поверителността на информацията, събрана от уебсайтове или други услуги. Бъдете внимателни и не забравяйте да прегледате приложимите декларации за поверителност по отношение на уебсайтовете и услугите на трети страни, които използвате.

Ако сте непълнолетен

Като Fertillife Health Group, ние сме загрижени за поверителността и сигурността на непълнолетните в Интернет. Нашият уебсайт е предназначен за широката общественост, а не за използване от непълнолетни.

Напишете отговор

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета * Задължителните полета са отбелязани с

Свържете се с нас..