Ние сме с вас за вашето здраве, за здрави поколения...

За контакти: 444 26 34
   : (542) 258-67-03

Визия Мисия Ценности

нашата визия

Пионер със своите научни и академични практики, който прави разлика с превъзходните си услуги и проекти за социална отговорност; Да бъдем международна марка, която прилага принципа здраве за всички във всички области на здравето.

нашата мисия

Ние сме водеща здравна институция, която държи на етичните ценности, непрекъснато се развива със своя опитен и надежден персонал и е предпочитана за качеството на обслужване.

Нашите ценности

  • Бъдете качествени, уважавани и надеждни
  • Научен, етичен и деонтологичен подход
  • Уважение към хората, околната среда и природата
  • Адаптиране към развитие и промяна
  • Екипен дух и социална отговорност
  • Визионерски подход на управление
  • Здравословна и коректна комуникация

Свържете се с нас..