Sağlığınız için, sağlıklı nesiller için yanınızdayız...

İletişim : 444 26 34
   : (542) 258-67-03

SPERM BULUNMASINDA KULLANILAN CERRAHİ YÖNTEMLER

SPERM BULUNMASINDA KULLANILAN CERRAHİ YÖNTEMLER

Mikro-TESE (Mikroskobik Testis Sperm Ekstraksiyonu):

Mikro-TESE spermin doğrudan testislerden mikrocerrahi olarak alınmasıdır. Bu yöntem spermin yokluğundan (azoospermi – sperm üretiminin çok düşük veya hiç olmaması nedeniyle sperm yokluğu) kaynaklanan erkek kısırlığında kullanılmaktadır

TESA (Testiküler Sperm Aspirasyonu)

Bu yöntem bir şırıngaya takılı iğnenin, testislerin içinde bulunduğu kesenin (skrotum) içine geçirilmesini ve testis içindeki sıvısının enjektör yardımıyla aspire edilmesi yöntemidir.

PESA (Perkütan Epididim Sperm Aspirasyonu):

Bu aynı iğne ve şırınga tekniğini içerir ancak iğne doğrudan epididim içine yerleştirilir.

PERC BİYOPSİSİ:

Testisin perkütan biyopsisi. Bu, TESA’ya benzerdir ancak daha büyük bir iğne kullanılır ve genellikle daha fazla sayıda sperm alır.

TESE:

Mikrocerrahi epididimal sperm aspirasyonu, epididimisin tübüllerini tam olarak konumlandırmak için bir ameliyat mikroskobu kullanılarak yapılan açık bir cerrahi sperm alma prosedürüdür. çok sayıda spermin çıkarılmasını sağlar.

MESA:

Bu, skrotumun açılmasını ve testisin birkaç bölgesinden büyük miktarda testis dokusunun alınmasını içerir. Sperm daha sonra, ayrı ayrı spermi tanımlamak için bir mikroskop kullanılarak alınır. Hangi yöntemin kullanıldığı, erkeğin eşindeki problemin niteliğine bağlıdır ve ilk önce dikkatle araştırılması gerekir.

Bize Ulaşın..