SPERM HAZIRLIĞI

SPERM HAZIRLIĞI

Ejakülattaki sperm hücresi seminal plazmadan hızlı ve etkin bir şekilde uzaklaştırılması açısından sperm hazırlama yöntemleri büyük önem taşır. Spermatozoanın seminal plasmadan uzaklaşması, kapasitasyon ve fertilizasyon için gerekli akrozomal reaksiyonun başlaması için ön koşuldur. Spermatazoonun uzun süre seminal plazmaya maruz kalması, hareketliiği ve canlılığı olumsuız şekilde etkilemek ve DNA fragmantasyon miktarını da anlamlı derecede artırmaktadır. Bu nedenle sperm hücrelerinin seminal plasmadan bir an önce arındırılması tüp bebek tedavisi başarısında önemlidir.

Sperm yıkama yöntemi temel olarak şu prensipleri sağlamalıdır;

– Hareketli spermler mümkün olduğunca fazla izole edilmeli,

– Sperm hücrelerinin fizyolojisini bozacak zararlar verilmemeli,

– Ölü hücreleri, hareketsiz sperm hücrelerini, bakterileri ve lökositleri ortamdan uzaklaştırmalı,

– Dekapasitasyon faktörleri veya ROS gibi toksik ve bioaktif maddeler ortamdan uzaklaştırmalı,

SPERM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Swim-up (Spermin Hareketliliğine Dayalı Yöntem)

Yönteminin en önemli ön koşulunun sayı ve hareketlilik olduğu her zaman dikkate alınmalıdır. Bu uygulamada progressif motiliteye sahip spermatozoaların yıkanmış peletten

ayrılıp, taze kültür mediumuna yüzmesi sağlanır. Örnekte total progresif (ileri hareketli) sperm sayısı arttıkça inkübasyon (yüzdürme) süresi azalır.

Densite-Gradient (Yoğunluk ve Hareketliliğine Bağlı Yöntem

Densite gradient yöntemi, spermin yoğunluğuna ve hareketliliğine bağlı ayrıştırma yapan bir yöntemdir. Tüm ejakülat örneklerinde uygulanabilmekle beraber, özellikle TESE, düşük motiliteli ve ŞOAT (şiddetli oligoastenoteratozoospermi) vakalarının örneklerinde de başarılı ve etkin bir şekilde uygulanabilmektedir. Bu yöntem sayesinde hareketli ve morfolojik olarak normal olan spermatozoalar santrifüj sonrası gradienti oluşturan partiküllerin arasından kolaylıkla geçebilmekte ve pellet olarak tüpün dibinde toplanmaktadır.

Randevu Al
Bize Ulaşın..