İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Olarak Amacımız ;

Çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini en iyi biçimde kullanmalarını sağlayarak, kuruma olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak, iş yaşamının kalitesini yükselterek sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaptıkları işten keyif almalarını sağlamaktır.

Hedefimiz ;

  • Kurum yetkinliklerine sahip, üstün nitelikli insan kaynağı ile çalışmak,
  • Çalışanlarımıza büyük bir ailenin bireyleri olduklarını ve kurum için değerli olduklarını hissettirmek,
  • Çalışanlarımızın sürekli olarak gelişimini desteklemek ve motivasyonunu yüksek tutmak,
  • Başarılı bir performans için koşulsuz, çalışanlarımızın yetkinliklerini eğitim ve gelişim programları ile desteklemek,
  • Sürekli öğrenen ve gelişen kurum kültürü yaratarak önce bireysel gelişimlerine, sonra kurum adına katkı sağlamalarına imkan vermek.

Kurum başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması önceliğimizdir.

“Her çalışanımız bizim için ayrı bir değerdir.” bakış açısıyla geliştirdiğimiz tüm süreçlerimizi, kurum vizyon, misyon ve hedefleri ile de destekleyerek daima ileriye taşımayı hedefliyoruz.

İşe Alım ve Değerlendirme Süreci

Gücünü çalışanlarından alan kurumumuzun, işe alım sürecinde en önemli hedefi, doğru pozisyona doğru adayları yerleştirerek, nitelikli insan gücünü kuruma kazandırmaktır. Bu doğrultuda amacımız, organizasyonumuzun bugün ve gelecekteki nitelikli insan kaynağına yönelik ihtiyaçlarının en optimum şekilde karşılanması açısından büyük önem taşımaktadır.

Doğru adayı uygun pozisyonla eşleştirmeyi amaç edinen işe alım sürecinde, açık pozisyonlar için Fertillife Sağlık Grubu veri tabanı ve kariyer portallarında yer alan başvurular değerlendirilerek, adaylar görüşmeye davet edilmektedir. İnsan Kaynakları tarafından gerçekleştirilen bu görüşmenin amacı; kariyer hedeflerinizi, eğitim durumunuzu, yeteneklerinizi, uzmanlıklarınızı, tecrübelerinizi ve işinizde başarılı olmanızı neyin sağladığını tespit etmektir.

Kurumumuzda işe alım süreci; ihtiyaç duyulan pozisyonun gerektirdiği bilgi ve beceri düzeyi, nitelikleri, yetkinlikleri ve deneyimleri dikkate alınarak ön değerlendirmeden geçirilir. İlk görüşmeler ve değerlendirmeler İnsan Kaynakları tarafından tamamlanır. Adaylara pozisyonun gereklilikleri doğrultusunda kişilik envanteri (dikkat, sayısal ve psikoteknik) uygulanır. Olumlu değerlendirilen adaylar ikinci görüşmeyi yapmak üzere ilgili bölüm yöneticilerine yönlendirilir. Karar verilen aday ile ilgili son olarak; adayın iş performansı, yetenekleri ve iş yerindeki davranışları ile ilgili referans araştırması yapılır. Akabinde ise; uygun bulunan adaya ücret ve tüm sosyal haklarını içeren şirket işe alım teklifi sunulur.

Kurumsal

Randevu Al
Bize Ulaşın..